Chat with us, powered by LiveChat
DK
 • Igennem rådgivningsaftaler ved LCFM får du et unik samspil mellem klassisk porteføljeteori (Markowitz) og stor erfaring i forhold til asset allocation, samt ikke mindst inden for de enkelte aktivklasser.

  Den direkte adgang til markedet kombineret med en stærk forretningsplatform gør os særdeles konkurrencedygtige på priserne, hvilket igen medfører højere afkast.

 • Vores tilgang til optimal asset allocation tager udgangspunkt i principperne bag Markowitz’s porteføljeteori, hvor omdrejningspunktet er optimal afvejning mellem afkast og risiko. Ud fra den ønskede risikoprofil samt vores forventninger til både højrisiko (aktier og kreditobligationer) og lavrisiko aktiver (stats- og realkreditobligationer) beregnes den allokering til aktivklasser, der optimerer forholdet mellem afkast og risiko – din portefølje.

 • LCFM har specialiseret sig i rådgivning og analyse af virksomhedsobligationer i almindelighed, kortere pengemarkedsalternativer, pengeinstitutudstedelser og corporate hybrider i særdeleshed.

  Analysen har en relativ og modelbaseret tilgang, som bidrager med et objektiv element til investeringsbeslutningen. Dette gør os i stand til at time investeringer og hurtigt screene markedet for attraktive muligheder.

  Stor erfaring samt et stærkt netværk, inden for ikke mindst den institutionelle sektor, kombineret med en anderledes og innovativ analyse, har allerede givet flotte afkast til vores kunder.

  LCFM har mange års erfaring med analyse og handel med danske realkredit- og statsobligationer. På de rene obligationsporteføljer er vi absolut orienteret, hvilket betyder, at vi i højere grad går efter at levere et stabilt positivt afkast, end at slå et givent benchmark. Målet er at levere merafkast, ved at udnytte de prisfastsættelsesmæssige skævheder, som løbende opstår i markedet og ikke ved at køre risikoen i porteføljen op og ned. I de balancerede porteføljer indgår danske realkredit- og statsobligationer, som modvægt til porteføljens risikoaktiver og er dermed med til at trække den samlede risiko ned.

  I en balanceret portefølje ser vi ikke kun på den enkelte aktivklasses afkastpotentiale, men også hvordan den bevæger sig i forhold til/sammen med de øvrige aktivklasser.

  Vi vil kombinere mange års erfaring og viden i forhold til det danske aktiemarked med global aktieeksponering via ETF’ere. Denne kombination af aktiv forvaltning, via godt købmandsskab og passiv eksponering med meget lave omkostninger, gør os særdeles fleksible i forhold til den overordnede asset allocation.

Nyheder

Læs de seneste nyheder fra LCFM:

Læs mere

Copyright © Lind Capital Fondsmæglerselskab A/S 2017