Chat with us, powered by LiveChat
DK

Realkreditobligationer

Rådgivning

Med vores store netværk og erfaring har vi et grundigt kendskab til såvel de likvide, som de mindre likvide danske realkreditobligationer. På den baggrund arbejder vi løbende med rådgivning og investering i papirer, som giver et godt merafkast i forhold til de toneangivende likvide realer.

Det danske obligationsmarked har i de sidste par år været præget af negativ rente på statsobligationer og en lang række realkreditobligationer.

I det miljø ser vi stor værdi i rådgivning angående valg af specifikke obligationer, hvor risiko og afkast optimeres. Her tænkes på faktorer som renterisiko, udtrækningsrisiko, renteforventninger og horisontafkast, forud for investering i dette marked.

_______________________________________________

Forvaltning

LCFM er som forvalter absolut orienteret, hvilket betyder, at vi sigter efter et stabilt positivt afkast mere end at slå et givent benchmark med risiko for at levere et negativt afkast til vores kunder.

Målet for os er at udnytte de prisfastsættelsesmæssige skævheder, der løbende opstår i markedet, mere end det er at forsøge at ”slå markedet” ved at køre risikoen i porteføljen op og ned – med en høj transaktionsomkostning til følge.

Vi har i dag to typer af obligationsmandater på danske obligationer:

– Likviditetsmandat

– Traditionelt obligationsmandat

Likviditetsmandatet henvender sig til kunder med en stor overskudslikviditet og som ønsker et højere afkast, end det man tilbydes på den løbende konto i pengeinstituttet, uden den store risiko.
Investeringshorisonten bør være 2-3 år.
Porteføljen sammensættes primært af korte konverterbare realkreditobligationer med en lav risiko (varighed).

Traditionelt obligationsmandat henvender sig til de kunder som har en længere investeringshorisont, og som dermed er villige til at løbe en højere risiko (varighed) for at få et højere afkast.
Investeringshorisonten bør være 4-5 år.
Porteføljen sammensættes primært af mellemlange og lange realkreditobligationer.

________________________________________________

Vi søger dialog med den enkelte kunde, og vi kommer gerne med konkrete vurderinger og investeringsforslag baseret på din nuværende sammensætning af beholdning samt risikoprofil og horisont.

Du er velkommen til at kontakte os for en sådan dialog.

Kontakt

Nyheder

Læs de seneste nyheder fra LCFM:

Læs mere

Copyright © Lind Capital Fondsmæglerselskab A/S 2017