Chat with us, powered by LiveChat
DK

Virksomhedsobligationer

LCFM har siden opstart specialiseret sig i rådgivning og analyse af virksomhedsobligationer i almindelighed, kortere pengemarkedsalternativer, pengeinstitutudstedelser og corporate hybrider i særdeleshed.

Teamets store erfaring, markedskendskab, stærke netværk inden for især den instituelle sektor og innovative analyse er drivkrafterne bag den værdiskabelse, som vi på daglig basis forsøger at skabe for vores samarbejdspartnere.

 

Innovativ analyse

Analysen har en relativ og modelbaseret tilgang, som bidrager med et objektivt element i investeringsbeslutningen. Vi forsøger så vidt muligt at kvanticere relevante faktorer, som oftest udspringer af teoretisk og fundamental kreditrisiko. Dette muliggør en hurtig og effektiv identificering af attraktive obligationer i markedet, samt et bud på timing af køb og salg.

Analysens fokus er hovedsagligt på de højere forrentede markedsegmenter, High Yield og hybrider, hvor en kritisk vurdering af risk/reward-forhold er essentiel. Gennem mange års intensiv og dybdegående analyse af de mere komplekse instrumenter, som hybrider fra finansielle og ikke-finansielle selskaber, har analysen opbygget et stort kendskab til disses ekstraordinære og eksterne risici – eksempelvis lovgivning. Dette er i høj grad komplementerende til den modelbaserede tilgang.

Helt konkret har de seneste 2,5 års rådgivning på porteføljeniveau resulteret i en markant overperformance ift. benchmark – både absolut og risiko-justeret. Denne specifikke portefølje indeholder 30-40 obligationer fra analysens fokusområder, hvor markedsrisikoen på længere udstedelser (> 3 år) afdækkes med rente- og aktiefutures. Som det fremgår, har porteføljen leveret højere afkast og lavere volatilitet end benchmark til trods for en delvis afdækning af markedsrisiko – vel at mærke i en periode med stigende marked.

”…. den databaserede relative tilgang giver et bredere og mere nuanceret billede af markedet, som den fundamentale tilgang ofte overser…”

– Thomas S. Knudsen, Senior Credit Analyst

 

Nyheder

Læs de seneste nyheder fra LCFM:

Læs mere

Copyright © Lind Capital Fondsmæglerselskab A/S 2017