Chat with us, powered by LiveChat
DK

LCFM RVF

Tilgang til strategi

Vores strategi er baseret på at udnytte markedsuligevægt i den relative prisning mellem forskellige renteaktiver. Vi er opportunistiske i vores investeringstilgang, da vi betragter renteuniverset bredt og på tværs af produkter, renteområder og rentekurver, og vi lader os ikke begrænse af strategier med positiv carry.

Målsætningen

Fondens målsætning er at generere et gnsn. afkast på 6-10 % pro anno over 3 år ved at investere i rente- og obligationsmarkedet ud fra en tilgang baseret på relativ værdi. Det forventede afkast er efter omkostninger, men før performance fee.

Afkast i top

Vores klare førsteprioritet er at levere en afkast/ risikoprofil, der afspejler vores kompetencer og dermed ligger helt i top, såvel absolut som relativ til tilsvarende hedgefonde.

Personlig rapportering

Vi ønsker at inddrage vores investorer i tankerne bag såvel de enkelte investeringsstrategier samt den løbende performance.

Mere end ’bare’ en hedgefund

Som investor i LCFM RVF bliver man en del af et netværk. Vi ønsker at opbygge et langvarigt fællesskab vha. god performance og klar kommunikation.

Investering i LCFM RVF kan være forbundet med en risiko, der vurderes til 4 på risikoskala fra 1-7. Bemærk at denne risiko ikke er stationær og kan variere over tid. Investorer der ikke har en mellemlang til lang investeringshorisont og en middel til høj risikoprofil bør ikke investere i fonden.

RVF nøgletal

Her finder du estimeret nøgletal samt officielle nøgletal.

Læs mere

Investeringsteamet

Her kan du møde investeringsteamet.

Læs mere

Copyright © Lind Capital Fondsmæglerselskab A/S 2017