Chat with us, powered by LiveChat
DK

LCFM annoncerer årsregnskab for 2017

D. 8. marts 2018

Klik her og læs Direktør, Allan Rank Jensens udtalelse herom.

Her til morgen har LCFM aflagt årsregnskab. I den forbindelse udtaler Direktør, Allan Rank Jensen, i sin ledelsesberetning:

2017 blev endnu et godt år for LCFM. Vi startede i slutningen af 2016 nyt forretningsområde; stats- og realkreditobligationer med base i Hellerup, og vi glæder os meget over den modtagelse, vi har fået hos primært de institutionelle investorer.

Kreditspændene er kørt ind over det meste af året, og det sammenholdt med en historisk lav volatilitet, har ikke været nogen god cocktail for den del af forretningen. Når vi alligevel leverer et nyt flot resultat på forretningen virksomhedsobligationer, skal det ses i lyset af en fortsat stigende interesse for vores uafhængige rådgivning i almindelighed, og vores relative værdianalyse i særdeleshed.

Toplinien steg i 2017 med hele 40 %, men omkostningerne fulgte godt med. Specielt de sidste tre måneder af 2017 var meget omkostningstunge, hvilket hovedsageligt kan henføres til ekstra-ordinære udgifter i forbindelse med klargøring til MiFID II. Det samlede resultat før skat blev 5.166 TDKK, mod et forventet resultat ved årets begyndelse på 6.000-7.000 TDKK, hvilket vi anser for tilfredsstillende, markedskonditionerne og de ekstraordinære omkostninger in mente. Selskabets basiskapital er ved udgangen af 2017 på 19.498 TDKK, hvilket skal ses i forhold til selskabets solvensbehov på 12.334 TDKK.

Vi ser med stor fortrøstning, men også stor spænding frem til 2018. Vi har efterhånden fået alle aktivklasser på forretningspalletten, ligesom vi fra 2018 kan tilbyde vores kunder såvel market-making af aktier og investeringsbeviser, som handel i den nye NASDAQ OMX C25 future, hvor vi har tilmeldt os som liquidity provider.

Allan Rank Jensen

CEO i Lind Capital Fondsmæglerselskab

Vi tilbyder

Lind Capital Fondsmæglerselskab tilbyder samarbejde inden for virksomhedsobligationer samt stats- og realkreditlignende obligationer.

Læs mere

Copyright © Lind Capital Fondsmæglerselskab A/S 2017