Chat with us, powered by LiveChat
DK

Support

LCFMs middle office varetager selskabets risikostyring, compliance samt afvikling.

Risikostyring og overvågning:

I LCFMs risikostyring håndteres de markeds-, kredit-, likviditets- og operationelle risici, som naturligt opstår gennem LCFMs forretningsaktiviteter og som søges mitigeret eller kontrolleret. Håndteringen af de forskellige risici, omfatter identifikation, måling, monitorering og rapportering, som hver især afstedkommer forskelligartede opgaver.

LCFMs effektive kontrolmiljø understøttes af infrastrukturen, hvor overvågningen foregår i realtid. Eventuelle udfordringer kendes derfor i det øjeblik, de opstår. Live overvågning af risikorammer betyder, at udfordringer håndteres proaktivt til fordel for os selv og vores kunder.


Proaktiv compliance:

En essentiel del for LCFMs forretning er at sikre os, at vi overholder gældende regler, såvel ekstern lovgivning som interne retningslinjer på tværs af organisationen. Således sigter vi som forretning efter at være på forkant med nye krav og reguleringer. Ligeledes indarbejdes dette kontinuerligt i politikker, retningslinjer og forretningsgange.

 

Clearing og settlement:

Lige såvel som at risikostyring og compliance er nøglebegreber hos os, så er punktlighed og ordentlighed overfor vores kunder det også. Dette er grundlaget for, at vi også har stort fokus på at sikre rettidig og korrekt afvikling af handler. Vi tilstræber, at vores kunder opnår til- og fragang af værdipapirer i depot, som er i overensstemmelse med indgåede aftaler. Derfor er vi først tilfredse, når vi er helt i mål og handlen er afviklet med kunden.

Vi tilbyder

Lind Capital Fondsmæglerselskab tilbyder samarbejde inden for virksomhedsobligationer samt stats- og realkreditlignende obligationer.

Læs mere

Copyright © Lind Capital Fondsmæglerselskab A/S 2017