Chat with us, powered by LiveChat
DK

Support

LCFMs middle office varetager selskabets risikostyring, compliance samt afvikling.

Risikostyring:
I LCFMs risikostyring håndteres markeds-, kredit-, likviditets- og operationelle risici. Håndteringen af de forskellige risici, der naturligt påvirker selskabets aktiviteter omfatter identifikation, måling, monitorering og rapportering af risici.

Proaktiv compliance:
En essentiel del for LCFMs forretning er at sikre os, at vi overholder gældende regler, såvel ekstern lovgivning som interne retningslinjer på tværs af organisationen. Således sigter vi som forretning efter at være på forkant med nye krav og reguleringer. Ligeledes indarbejdes dette kontinuerligt i politikker, retningslinjer og forretningsgange.

Rettidig afvikling:
Det er centralt for os at sikre en rettidig og korrekt afvikling af vores handler, så vores kunder får den bedste oplevelse med håndteringen heraf. Vores afvikling håndteres igennem en ekstern clearingbank.

Risikoovervågning:
Risikostyring og et effektivt kontrolmiljø understøttes af en infrastruktur, hvor overvågningen foregår i realtid. Eventuelle udfordringer kendes derfor i det øjeblik, de opstår. Live overvågning af risikorammer betyder, at udfordringer håndteres proaktivt til fordel for os selv og vores kunder.

 

Vi tilbyder

Lind Capital Fondsmæglerselskab tilbyder samarbejde inden for virksomhedsobligationer samt stats- og realkreditlignende obligationer.

Læs mere

Copyright © Lind Capital Fondsmæglerselskab A/S 2017